Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Improviserat och snyggt

Karin E Jansson

Nu har det kliat i fingrarna ett bra tag! Så jag sprang in på Hemflit, stans bästa handarbetsaffär, och utökade mitt lager med garn.


Jag har fått en idé om en snygg sak som jag tänkt sticka.


Fast jag har inte hittat nåt bra mönster, så jag får improvisera.


Och det har ju funkat bra tidigare.


Nu gäller det bara att jag får behålla garnet för mig själv...