Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett litet öra

Karin E Jansson

Idag flödar snoret och jag ligger nerbäddad under ett fluffigt täcke i soffan. Och nyss upptäckte jag att min nya data-maskin kan fota! Tekniken alltså! Men vad är det där lilla spetsiga som sticker upp på min arm? Åh nej, är det inte tillräckligt med svidande hals, grusiga ögon och röd näsa?! Nu växer det bölder på mig! Ring 112!!


Jaha, det var bara ett litet öra! Chilli Vanilli sitter redo att hämta halstabletter och näsdukar. Hon vet att jag skulle göra samma för henne!