Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Du får vänta

Karin E Jansson

Idag kom den klänning som förirrat sig längst vägen.


Jag provade den såklart. Väldigt fin.


Och informerade den sedan vänligt men bestämt att den missat sin chans för året. Blommigt och skirt mitt i hösten? Nån måtta får det vara.