Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bara titta, inte äta

Karin E Jansson

Enligt gamla Västerbottniska traditioner bör söndagen ägnas åt att spela in lågbudget skräckfilm. Här får ni en stillbild som ett första smakprov. Men jag varnar er redan nu, den är sjukt läskig...

Fungoria - bara titta, inte äta