Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att lämna jordelivet

Karin E Jansson

Min familj tillhör ett släkte som emellanåt försvinner från jordelivet, och kan ses bara stirra ut i tomma luften. Det är verkligen ingen trögskalle-gen, utan snarare en avundsvärd förmåga till eftertänksamhet. Med blicken till synes tomt stirrande framför oss och munnen som regel lite halvöppen kan vi fördriva de tråkigaste stunder, och lösa de svåraste problem och dilemman. Jag besitter det, min syster besitter det, likväl som min bror. Och nu senast har jag sett den hos Sirpa, som redan vid två och ett halvt års ålder verkar tackla filosofiska dilemman med gapande mun och glasartad blick. Kanske kan man öva upp denna förmåga? Om så är fallet tycker jag ni ska prova.


Öh, va, ville du nåt?