Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att ha det gott

Karin E Jansson

Igår åkte vi till fjärden.

Där är livet rustikt.


Vid middan fick Sirpa bre sin macka själv.

Och jag fick spela lerduveflöjt.

Mary var där.

Och efter middan blev det tårta. Bara därför att!

Sirpa åt mest tårta.

Vinden ven runt knutarna, så vi tände en eld.

Och jag fick låna ett par tjocksockar.

Visdomsord.

Sen blev det riktigt mörkt ute, så vi tände lampan.

Och hade det gott!