Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

äppelkind

Karin E JanssonFör ett par månader sen satt jag i ett hotellrum och fläktade mig för att inte smälta bort. Solbrända axlar, svett på ryggen och mosiga tankar. Idag inviger jag toppluvan och vantarna. Kall nästipp, frisk luft i lungorna och äppelkinder. Det är såhär det ska vara!