Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

5:- konst

Karin E Jansson

Efter jobbet igår åkte vi för att handla. Toapapper, lök, kaffe och annat tråk. Men på vägen tillbaka passerade vi en loppis. Jag köpte tavlor för 5:- styck, sjukt värt!!!

Fluffig!


Lockig!


Och ett böljande hav!


Jag tycker havet är läskigt. Tavlan blir del i terapin.