Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sci-Fi Western

Karin E Jansson

Jag hoppade i de blommiga skorna.


Samuel greppade kakan.


Framme hos D Nilsson sa vi hej till grannens katt.


Jag la upp fötterna på fotpallen.


Kakan var bra.


Och lite popcorn på det.


För vi skulle se på Sci-Fi Western. 3,8 plommon av 10 möjliga.


När vi kom hem var gatubelysningen tänd. Det betyder gonatt. Gonatt!