Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och vinnaren är:

Karin E Jansson

Jag har full förståelse för rotfrukten. Varför hänga och dingla i en trädgren, i gassande sol, när man kan böka ner sig i jorden och bara expandera i mörkret. Eftersom vi befinner oss mitt i skördesäsång tar jag därför tillfället i akt att nu kora den snyggaste rotfrukten genom tiderna.Vinnaren är: Rovan!