Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och på tal om...

Karin E Jansson

Ja, på tal om inredning med grundidén "ett virrvarr av prylar" kan jag visa upp mitt senaste vintage-fynd. Amerikanska centerpieces!!!! Att centerpieces aldrig fått fäste i Sverige! Har vi ens ett svensk ord för det? Hittade tre för olika högtider:


Happy Valentines Day!


Glad påsk!


Inuti: kyckling, naaw!


Och denna, för... internationella svampdagen?! Hurra för svampen!?
Fin i alla fall!