Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mums i kistan!

Karin E Jansson

Igår stod blommor och rönnbär i vas.


För det var dags för detta!


Familjerna Jansson och Pettersson hade slagit sig samman i det Petterssonska lusthuset.


Ovana surströmminsätare erbjöds köttbullar.


Något som vi rutinerade skrattade åt.


Sådärja!


Mums i kistan!


Och trevligt sällskap!


Sonia och Bertil hade pyntat fint med blommor och belysning.


Och levande ljus.


Sirpa hade svårt att sitta stilla, så vi fick turas om att följa henne på upptäcksfärd i trädgården. Sekunden efter denna bild togs sparkade hon på fontänen så stenarna yrde... Ligist!!


Det började skymma ute.


Sirpa tog på sig rollen som fotograf.


Tack vare min nya mintgröna klocka kunde jag inte bara se vad klockan var, utan också hur många surströmmingar jag ätit. Fyra plus tre är sju. Klocka med inbyggd miniräknare, jojo, välkommen in i 2000-talet!


Och när vi åkte hem i mörkret slumrade jag samtidigt som jag rapade lite i baksätet.