Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min favorit!

Karin E Jansson

Min favoritfotograf heter Samuel Pettersson. Han är så tokigt duktig att han gör mig stum gång på gång. Dessutom är han kär i mig, och jag är kär i honom.
Vill ni ha fantastiska foton är det Samuel ni ska anlita. Kolla in: Picture Lake Fotografi.


Idag kom Sirpa förbi på ett spontanbesök, och Samuel lät kameran smattra.