Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

la Bossa el Niño

Karin E Jansson

Tydligen var det få som tog mig på allvar när jag häromdagen yppade att jag sysslar med wrestling, så här får ni en mer ingående presentation av mitt alter ego, la Bossa el Niño.

Namn: la Bossa el Niño
Personlighet: Oerhört nyckfull
Antal vinster: 0
Styrka: smack talk, fina blusar, tjuvnyp
Svaghet: fysiskt svag, IG i gympa, påverkas hårt av lågt blodsocker
fast såklart är det på låtsas...