Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

In i dimman!

Karin E Jansson

Igår, när vi sent om kvällen körde på en smal skogsväg drog dimman in över oss.


Såklart var vi tvungna att hoppa ur bilen.


Marken var fuktig.


In i dimman.


Den var så tjock att vi nästan inte visste om vi skulle hitta ut.


Överallt knakade det i skogen runt omkring oss.


Vi stod på helspänn och lyssnade.


Hallå? Är det någon där?


Det är bara jag, en älg!


Jaha, dåså!