Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hello we are an office-band!!!

Karin E Jansson

Som ett friskvårdsprojekt på jobbet har nu jag och mina kollegor startat ett band. Tillsammans täcker vi av hela spektrumet av instrument, och samtidigt som några av oss ser detta som något roligt att göra tillsammans har jag redan börjat fundera på raiderlista. Tro nu inte att jag är av den dryga sorten som kräver enbart gula M&M, men jag ser gärna att de tar bort de gula. Och till skillnad från Robert Palmers backup-band kommer jag dock alltid ha på mig BH, då tyngdlagen fortfarande fungerar i min värld.