Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En vibration genom ryggrad, tarmar och hud

Karin E JanssonÄr det nåt som skapar ett sug, en vibration genom ryggrad, tarmar och hud, så är det tallen. Sträv, stickig och ståtlig står den där. Tyst. Och med knastriga barr under skorna får du promenera, så långsamt du vill, och klappa barken och ta djupa andetag genom näsan. Tallen är lugn och ro, självvald isolering och Västerbotten. Jag gillar tallen.