Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En omväg

Karin E Jansson

I jakten på byn där de har självplock på jordgubbar såg vi ett par loppisskyltar. Såklart stannade vi! Finfina fynd gjorde jag:

En ståtlig och kantstött hund. Dock visade den sig ha dålig attityd redan på vägen hem. Den nafsade Samuel på armen och skällde på mötande bilister. Nåväl.


Fem pastelliga ytterkrukor. Jag gillar nog den gula bäst.
Och priset, 5:- för Uppsala Ekeby, strålande.


Och slutligen en liten porslinsask med krulliga blommor.
Vad tycker ni jag ska ha i den?