Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dinner with friends

Karin E Jansson

Middag smakar bäst ihop med trevligt sällskap. Som Samuel, goda vänner och familj. Och Dr Phil, Time Team och Project Runway. Ja, TV-middag är inte dumt alls. Hurra, sa jag därför när jag hittade denna amerikanska TV-tray, en TV-bricka.


Ett tåg fullt av färg!


En listig lokförar-räv.


En sprättig kanin med käpp.


Och en liten... ja, vad är det för nåt?

Jag känner på mig att detta var en mycket bra investering!