Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Choklad och slime

Karin E Jansson

Att handla med Sirpa kan vara en prövning.
Snälla Karin, säger hon, köpa servett?
Nej, vi ska inte ha några servetter.

Vi handlar bara nödvändiga saker.

Som kexchoklad.

Och överraskningsägg för 10 kronor.

Titta vad vi fick!

En orange slime-spindel!!

Och en halv kexchoklad var.


Som regel får jag mest choklad invärtes, och Sirpa mest utvärtes.