Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Catfight!!

Karin E Jansson


Lille-Prins: Du Karin, jag vet att min päls är ovanligt snygg, men måste du färga ditt hår i exakt samma färg?

Jag: Eh vadå, min hårfärg är typ äkta. Låt mä va!

Lille-Prins: Jo tjena! Sluta härmas! Skaffa ett eget liv! Du är inte min riktiga mamma! osv..

Jag: Haha, jag gör som jag vill. Nu ska jag till exempel flaxa med håret i ditt ansikte.

Lille-Prins: Bring it on!