Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Virkat mögel

Karin E Jansson

En av mina fobier är mögel. Det går rysningar genom kroppen och jag blir svag i knäna samtidigt som jag hulkar. Men det som är otäckt är ju också spännande. Därför gick jag igång nåt vansinnigt när jag hittade detta på Etsy. Virkat mögel!! Inramat!! Briljant! Ikväll ska jag virka eget mögel.