Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Våffligt

Karin E JanssonEn grå och fuktig dag.


Vinden blåste hårt i trädkronorna.


Och trots allt grönt var det för mycket grått.


Vi vispar!


Och fram med det tunga våffeljärnet.


Så länge att det blir frasigt.


Grå dag kan ibland stävjas med gyllenbrun våffla och mörkröd drottningsylt.