Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad jag pysslat med

Karin E Jansson

Snake har investerat i ett bakgrundsanordning, för studiofotografering. För att det ska funka var vi tvungna att rensa en hel vägg från möbler och konst. Och det såg lite tråkigt ut, när bakgrunden var upprullad vid taket. En tom vägg. Det behövde åtgärdas.

Jag har målat och målat.

Pillrigt men roligt! Och vad blev det? Jo..

Ett rävsprång!!

Rao!

Hopp!

Ner i rävgrytet!

Va fasiken!