Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Trauma på sjön!

Karin E Jansson

Så tog arbetsdagen slut!

Snake kom och hämtade mig, och så åkte vi ut till byn.

Vi rullade runt i gräset, tills Snake blev biten av en myra. Men!

Jag överraskade Snake med kola. 10:-/st!!!! Är det dyrt måste det vara bra...

Den var värd varenda krona!

Och så delade vi på en läsk som hette Pink Lady Äpple.

Men det var för varmt. Ut på sjön!

Kanske kunde vi dra upp ett par abborrar, att slänga på grillen.

Trauma! En gädda nappade på min krok. Det blev lasagne till middag istället.