Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sniff, klapp och hopp.

Karin E Jansson


Igår sniffade jag på blommor.

Och klappade på blommor.

Åt smultron.

Hittade en groda.

Poserade framför rosenbusken.

Smörjde in mig med spf 30 och låg på en brygga.

Medan Snake tog ett dopp.

Hoppade ombord på en båt.

Åkte fort.

Släppte ut håret och lät det fladdra.

Åt en bulle. Sen en till.

Och avslutade kvällen med jellybeans. Jag gillar dom gröna bäst.