Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ranunculus acris

Karin E Jansson

Smörblomma, Ranunculus acris L., är en upprätt, oftast ganska högväxt, flerårig ört med jordstam. Stjälkbladen är smala och fåflikiga. Smörblomma blommar från juni till september med ganska stora gula blommor som sitter i yviga toppställda samlingar. Blomskaften är trinda och blommans foderblad ligger an mot kronbladen.