Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Knivslagsmål?

Karin E Jansson

Vadan detta? Blod? Knivslagsmål? Björnattack?


Nej, blåbär!


Det var jag och mamma som drog på oss stövlarna och vandrade ut till skogs.


Det var gott om blåbär!Och vid en myr hittade vi:


Hjortron!


Men på tillbakavägen tog mina blåbär slut. Blåbärsläppar.


Tur att mamma hade så det räckte till en paj.