Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hattlåda

Karin E Jansson

Igår klippte jag. Och klistrade. Det blev en fin present-box för kakor, geléhallon, ett vackert armband eller en silkig sjal. Trodde jag.


Nej, för det visade sig ju vara en hatt.


Såklart.


Att jag inte såg det.


Tvådelad till och med.


Tur att Sirpa berättade det. Hade kunnat bli pinsamt och jag försökte ge bort den som låda.