Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det blev fler.

Karin E Jansson

Det blev mer än en låda! Och förvaring är alltid bra. Vart skulle jag annars förvara...


...ostkrokarna?!


Och nagellacken trivdes bra i en fin ask.


Ibland behöver en apa lite privatliv. Lösningen, en egen låda.


En gammal sjal som är tunn som spindelnät måste skyddas från ivriga katt-tassar.


Och en kärleksdikt man fått som gåva, den ligger fint i en vacker ask.


Uppdatering:
Här är länken till mallen för lådan:
Jag använde samma mall och gjorde i egna färgkombinationer.