Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Blid med päls

Karin E Jansson

Ibland måste en liten kisse få unna sig att drapera sig själv i tyll och omge sig med rosenblad. För det kan väl inte vara så att han tuggat på rosorna i fönstret, blivit tillsagd, och i språnget därifrån fastnat i tyllgardinen? Näe, hans poserande visar på en kisse som innerst inne är skör och blid, och som uppskattar det ljuva i livet.