Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vilket välkomnande!

Karin E Jansson

Efter en bra, men lång och intensiv arbetsdag kom jag hem. Trött i ben och huvud. När jag öppnade dörren slog en fantastisk doft emot mig, och ljuset var grumlat av ett suddigt dis.

Pannkakor! Med grädde, glass, drottningsylt och körsbär. Tack Samuel!

Dis och körsbär.

Slurp!