Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tillåt mig presentera:

Karin E Jansson

Vårt apgäng!

Till vänster längst bak
Namn: Hanry Majs
Kynne: nervös
Plus-sida: matematiskt geni
Minus-sida: plockar tuggummi från gatan

Till höger längst bak
Namn: Göran Valentin
Kynne: befogad viktigpetter
Plus-sida: rysk, söta öron
Minus-sida: mumlig röst

Till vänster i mitten
Namn: Hej-Kom-Å-Hjälp-Mä
Kynne: gåpåig
Plus-sida: kan många bra ordvitsar
Minus-sida: kan många dåliga ordvitsar

Till höger i mitten
Namn: Mi-Shell
Kynne: hemlighetsfull
Plus-sida: Kan baka struvor
Minus-sida: dålig förlorare

Längst fram
Namn: Punisher
Kynne: våldsam
Plus-sida: ---
Minus-sida: våld med pinne

Vi älskar dem alla, men i varierande grad!