Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Rädslan och svampen

Karin E Jansson

Jag är en ängslig människa.

Jag är rädd för mjölkprodukter. Bakteriekulturer, hurv. Jag är inte allergisk, inte alls, tycker bara det är otäckt. Jag vill inte ha kulturarrangemang i min mage. Där ska det vara tyst, lugnt och ordnat.

Men när det gäller svamp är jag orädd! Jag älskar att leta, plocka, förvälla och äta! Varje sommar åker jag och mamma till inlandet för att leta murklor. "Men dom är ju giftiga" säger vissa. "Hörrdu he skit vi i", säger vi. Bara sådär! Imorgon är det dags för årets tur till murkelhygget. Vem vill med?