Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

När en blev två

Karin E Jansson

Innan han kom var livet faktiskt helt okej för Chilli Vanilli. Inte extraordinärt direkt, men okej.

Det var svårt för Chilli Vanilli att hålla sig vaken om kvällarna. Lika bra att gå och lägga sig liksom.Ibland var det rent av tråkigt.


Utan att Chilli Vanilli var förberedd på det var han plötsligt där; Lille-Prins Kattis Mandarina. Lika vild som han var orange.


Han boxade på allt som kunde boxas på.


Han åt allt han kom över. Billys pizza, glass och blommor.


Och sminkborstar. Han åt säkert fem stycken.


Och alla bus som Chilli Vanilli inte vågade göra själv, dom gjorde Lille-Prins åt henne.


Tänk att man kunde behöva någon som man tidigare inte visste fanns!