Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Morgonposering med morgonpoesi

Karin E Jansson

En gång i en skog
satt jag vid en bäck
som ringlade och rann
alldeles av sig själv

utan att någonsin
stanna upp
Det var något så betagande
i bäckens rörelser

det brunskimrande
vattnet
och stenarna
hoppressade under ytan

När en groda
flög från den ena sidan
till den andra

höll mitt hjärta
på att stanna av lycka