Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min tisdag

Karin E Jansson

Efter jobbet begav jag mig till apoteket. Hela morgon hade spenderats i vårdcentralens telefonkö, och nu fanns det redigt med hostmedicin att hämta ut.


Apotekspersonal är trevliga i nio fall av tio. Denna dam var väldigt trevlig. "He köst att va sjuk", sa hon.


Gulp! Javisst kostar det. 1006:- och 50 öre.


Ett snabbt övergående missnöje.


För vi var bortbjudna till min mamma och pappa!


Vi fick både middag...


...och efterrätt.


Bästa gubben - jordgubben!


Sen klappade vi hund.


Och hittade ett foto från förr. Till vänster, Maria. Till höger, ehrm, jag.


Sen var det dags att gå hem!