Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hosta och inbrott

Karin E Jansson

Förmiddagen spenderade vi i byn. Sjön stormade och allt var vackert. Jag har dock fortfarande en hemsk hosta. Dagens medicin blev blommor i håret och mystiska piller som svärföräldrarna tagit med från USA.

Sen ringde min kollega, vi hade haft inbrott på kontoret. Ligister!!

Poliserna hade mer utrustning än Batman. Det fattades bara en nagelklippare och en visp.

En stulen dator och en mosad påskkyckling blev inbrottstjuvarnas verk.

Och poliserna sopade inte glas. Det fick jag göra.