Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fragile!

Karin E Jansson

När jag kom hem från jobbet låg det ett brunt hjärtformat paket utanför dörren.


Fragile... Aha, då vet jag vad det måste vara!


Julgransgirlanger! Nu är den perfekta tidpunkten att köpa gammalt julpynt billigt. Helt fel säsong, enligt vissa. Men är det snyggt till jul är det snyggt annars också!


I kvicksilverglas. Ömtåligt och vackert.


Snart är alla mina fönster girlang-pyntade. Som sig bör!