Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

För att bli frisk

Karin E Jansson

För att bli frisk från en förkylning krävs flera moment.
Moment ett är att ta två gröna piller.

Moment två är att måla naglarna.

Moment tre är att äta en kokosboll.

Moment fyra är att fynda en 50-tals klänning på nätet. Helst grön.


Slutligen är det viktigt att inte laga mat själv, utan gå ut och äta. Vi har bokat bord till 18:30.

Det känns som att jag lurat förkylningen. Ha!