Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Färgglad eftermiddag

Karin E Jansson

Eftermiddagen blev en trevlig kakafoni av stimuli.

En sån där eftermiddag då man kunde vara sig själv.

En sån eftermiddag som krävde påfyllnad av blodsocker.

Och där mungiporna pekade uppåt.

Där man fick bli liten igen.

Och hoppa.

Och se men inte röra.