Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Datahaveri, paint och REA REA REA

Karin E Jansson

På jobbet arbetar jag mot en extern server, och när det lägger av är det bara Paint som fungerar i datorn. Efter att ha sorterat post-it lappar och brev och druckit kaffe med kollegorna tog jag mig an detta skitsvåra program, Paint. Alltså, vad förväntas man kunna skapa i detta skitprogram? Men jag är såklart inte den som ger upp, se ovan min skapelse. Ja, det är alltså jag. Ehrm..
För övrigt så gick vi på vår vanliga matvaru-butik på lunchen. Där var det fullt krig. "Butiken upphör, 50% på allt". Folk slet, drog, skrek och var galna i blicken. Jag som bara var ute efter att få mig nåt att äta till lunch drogs motvilligt med i hetsen, och kom 45 minuter senare ut med hummer, batterier, tvättmedel och godis. Och svettig rygg. Nu i efterhand är jag glad över mina humrar, men jag kommer drömma mardröm om utförsäljning i natt.