Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad vi väljer att visa

Karin E Jansson

Det som vi tror andra vill se och uppskattar blir lätt det vi själva uppskattar och därför försöker visa upp. Jag skrev i ett tidigare inlägg att jag litar på mitt eget omdöme om vad som är fint. Att sätta ord på pränt kan få oss att stanna upp. För det verkligen sant? Att jag har utvecklat en alldeles egen syn på skönhet och stil? Näe, det tror jag ju faktiskt inte. De stora och svåra frågorna finns där.

15 minuter kortare sovmorgon.


15 minuter längre sovmorgon.