Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad ska göras? Hur ska det göras? Verkställ!

Karin E Jansson

Snubblade över en fantastisk designer, Bo Reudler. som jag vill dela med mig av. Och vilken fantastisk arbetsprocess! Jag avundas dig Bo!

Här är hans möbelkollektion Slow White. Som en dröm!

Men hur kommer man fram till detta?

Jo, man börjar med en idé.


Nästa steg är research.


Sedan är det bara att börja samla.


Givetvis ingår en hel del administration, i detta fall att sortera pinnar.


Sedan kommer skisserna.


Och slutligen, in i verkstan!

Slutresultatet: Slow White Series.

Gjort i ihopsamlat trä (bok, björk, körsbär och ek), spillvirke och vit linoljefärg.

Såhär beskriver Reudler skåpet:

With splendidly spindly legs and a tiny storage space, the cabinet is ideal for storing your most precious possessions: preferably a prized jar of honey or a golden compass.

Ååh, honungs-skåp!