Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Till skogs

Karin E Jansson

Efter en svettig arbetsdag (svettig av värme, inte arbetsbörda dock) så åkte vi till skogs. Närmare bestämt till Nyhamsfjärden. Där väntade mamma, pappa, PY och Sirpa med öppna armar. Rekreation!


Mmmm, barr!


Snake förvandlas snabbt till ett djur om miljön är den rätta.


Och jo, vi hann med en loppis också! Sockerskål, javisst!


Med matchande gräddsnipa! Älskar det ordet, gräddsnipa!


Och bäst av allt, en kattbonad! Hur har jag kunnat leva i 29 år utan en kattbonad?