Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Skön söndag i två mobilbilder

Karin E Jansson

Majoriteten av dagen har jag ägnat åt TV:n med spännande serier. Men när kvällen smög sig på skrek lungorna efter frisk luft, så jag följde med Maria och Sirpa till Baggböle. Sirpa pratade på om hästar, bubbelbad och kepsar och jag kunde relatera till allt hon sa.

Jo, och så köpte vi glass. Sirpa var 100% nöjd med sin (se bild), men jag fick magknip och var tvungen att åka hem och bajsa. Sen var söndagen slut. Gonatt!