Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Så fann vi till slut varann!

Karin E Jansson

Jag gissar att det är fler än jag som tänker som jag. Blir det aldrig min tur? Varför inte jag? Vad gör jag för fel? Men känn tilltro till att det kommer lösa sig. Du kommer hitta årets sommarjacka, jag gjorde det!


Fina knappar.


Blankt foder med dekorationsband.


Sydda veck och kantband.


Bitarna har fallit på plats!


Ett inre lugn har landat i min kropp.


Och jag kan gå vidare i livet.

...
Noa Noa Chilton Coat i färgen Trust + Karin = Sant!