Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Rutor från förr

Karin E Jansson

Åååh vad jag gillar att handla begagnat. Eller "vintage" om det ska låta lite snoffsigare. Miljövänligt, unikt, vackert och ofta så billigt! Denna klänning kom i brevlådan idag. Undrar vem hon (eller han?) är som har haft den innan jag. Det får jag aldrig veta, men nu är den min!