Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Regntunga skyar

Karin E Jansson

Igår öste regnet ner. Väldigt vackert var det!

Frisk luft och blöta fötter.

Med ett paraply som skydd kunde jag fota svärmors fantastiska blomster. Förgätmigej, min favorit.

Äppelblom.

Knoppar är nästan finare än blommor.

Som sammet.

Tunga droppar. Nu fick det sluta regna!

Och så blev det, himlen öppnade sig och sjön blev lugn.

Vi bröt den lugna vattenytan med räserbåten, svåger Mattias var inte rädd för att trycka på gasen. Jag fick låna mig en täckjacka, man ska alltid klä sig varmt på vattnet, annars blir man snabbt olycklig. Men jag var särdeles lycklig!