Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Milli Vanilli fick mig att hoppa av universitetet

Karin E JanssonJag har läst mycket på universitet, två år engelska, två år lingvistik, och slutligen nästan ett år vetenskapsteori. Det där nästan har jag funderat mycket på. Varför jag riktigt slutade när det var så lite kvar. Mest tror jag egentligen att jag var less, jag hade läst i fem år och hjärnan var full. Men givetvis påverkade det att jag då fick MITT FÖRSTA IG!! Helt felaktigt givetvis. Tentan handlade om Wittgenstein, och med mina intensiva studier i språklig relativitet var jag och Ludwig sedan länge Du med varann. Läraren (som för övrigt senare försökte köra över mig med sin bil) var en typisk skrutt-gubbe som alltid tyckte tvärtom som jag. (Här har vi en fråga om hönan och ägget, jag vet, men tillåt mig vara småsint och purken). Nåväl, det onda ögat oss emellan började tidigare på terminen då läraren kom in i klassrummet och sa; Har ni läst i tidningen, Shakespeare var inte Shakespeare! Eh pardon, sa jag. Visst hade jag läst. För att summera kan jag citera wikipedia i frågan:

Att William Shakespeare verkade som skådespelare när dramerna sattes upp är fastslaget, likaså att han inte följde sällskapet på turnéerna till landsbygden, då han ska ha författat sina verk enligt stratfordianerna. Anti-stratfordianerna ifrågasätter dock att Shakespeare, som var lågutbildad, skulle ha haft tillgång till allt det stoff som författaren till dessa verk arbetade med. Några andra argument för att Shakespeare inte skulle varit författaren är att man inte funnit något manuskript med hans handstil och att han inte nämner sina pjäser över huvud taget i sitt testamente. Ett av anti-stratfordianernas starkaste argument är Shakespeares namnteckningar i testamentet. Dessa är de enda kända exemplen på William Shakespeares handstil och de är så valhänta och otydliga att det verkar som om den stora författaren knappt kunde skriva sitt eget namn.

Ja, detta ändrar ju allt, tyckte läraren. Nä, det ändrar ju inte ett dugg, sa (skrek?) jag. Hade jag och skruttgubben varit sansade människor hade vi kanske här konstaterat att, åhå vi tycker olika, spännande. Så var dock inte fallet. Hela lektionen gick åt till Shakespeare, när den egentligen förmodligen skulle handla om medfödd kunskap eller dylikt.

Jag är egentligen inte särskilt förtjust i Shakespeare. Men Shakespeare är idag ett koncept. Shakespeare är de texter som undertecknas Shakespeare. Om det sedan var en och samma gubbe, en frodig dam, en grupp med kaniner eller en saltgurka som skrev allt förändrar ju inte texterna. Och gillar man dom innan så bör man gilla dem efter. Som Milli Vanilli. Girl you know it's true är ju samma svängiga låt oavsett om det var Rob & Fab som sjöng den, eller om det var en saltgurka.